Thành quả của gần nửa ngày chủ nhật

Thành quả của gần nửa ngày chủ nhật. Chồng cứ nói chẳng biết “vợ cứ mần cấy chi chi rứa nỏ biết”. Em sống ảo quen rồi nên làm xong là phải up khoe luôn. Dù không được đầy đủ như các bác bên Vnam nhưng ntnay là e vui lắm roài ag.
Hồ Sơn, cám ơn c gái gửi cho cái khuôn 🙂 Mai Anh