THẢO NÀO MÀ LIỀN CHỊ QUAN HỌ THOÁI HÓA VÔN

THẢO NÀO MÀ LIỀN CHỊ QUAN HỌ THOÁI HÓA VÔN ?
Do chưa có cơ chế kiểm tra, kiểm soát quá trình thu phí, điển hình là Dự án BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ nên không phát hiện được nhà đầu tư báo cáo sai 500 triệu đồng/ngày – con số không chấp nhận được, ảnh hưởng lớn đến nguồn thu của dự án, thời gian hoàn vốn.