“Tôi đã dọn dẹp đồ đạc để di chuyển rất nhiều lần từ năm 18 tuổi

“Tôi đã dọn dẹp đồ đạc để di chuyển rất nhiều lần từ năm 18 tuổi. Lần nào cũng cảm thấy như đã để lại nơi đó một phần của mình. Chính vì thế mà có lần K bảo. Giá như em đừng bỏ lại quá nhiều niềm tin và tuổi trẻ ở những nơi em đã đi qua như thế, em sẽ không dễ dàng tổn thương đến vậy bây giờ. Ai cũng phải học cách gom góp tình cảm của mình cho những khởi đầu mới. Em có biết không?
Ừ tôi biết chứ. Nhưng cuộc sống này có quá nhiều thứ chúng ta phải biết. Chỉ là vĩnh viễn không thể thực hiện được. Vĩnh viễn không thể thực hiện được. Những phần đã tự nguyện dành cho ai đó hay nơi nào đó, nếu trao đi rồi, chỉ hi vọng đừng tan biến dễ dàng. Vì đến cuối cùng, kí ức là gia tài bình yên nhất giữa chúng ta.”
Trích Yêu, Dại Dột, Yêu. My book of 2017
#phanyyen