Tôi không nhận mình hoàn hảo

Tôi không nhận mình hoàn hảo ? Hay thông minh lạnh lợi . Hoặc khéo léo khôn ngoan. Tôi chỉ nói tôi cảm thấy đúng thì tôi đi. Con đường tôi chọn là cuộc đời của tôi. Bạn không đi trên nó . K cảm nhận được nó ra sao . Thì đừng nhận xét , nói xấu tôi hoặc nhữg thứ xung quanh tôi , hay bất kì ai khác.
Đơn giản là vì không một ai hoàn hảo .
Cũng chẳng ai xấu xa hoàn toàn ..
Soi gương thì thấy . Có lộng lẫy tới mấy cũng đầy dẫy vết dơ. Nên đừng nói ai cả.. Hãy cứ nghĩ mọi thứ đơn giản. Đỡ mồm mép. Đỡ mỉa mai hay đánh giá người khác cho đỡ ” nặng nghiệp ” . Đừg nghĩ mình tốt đẹp mà có thể nói ng khác cái lọ cái chai.. Chấm hết …
Vui thì viết vài lời thôi .”
See Translation