Trời mưa

Trời mưa,nấu nồi chè hạt sen ăn mát họng, mẹ chuột rơi cái bịch xuống và chết !
Còn nồi chè của tao ???
P/s: Con của mày sẽ mất mẹ, chồng mày sẽ mất vợ và đi kiếm nhân tình vì cái tội đoản hậu của mày nghe chưa :))