Trời ơi

Trời ơi,2 vạch…Thảo nào chậm kinh… giờ không biết khóc hay cười nữa đây
Tại sao lại đúng vào lúc này
Lúc mà tôi đang công việc hàng hoá ngập đầu
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Chắc đêm qua mưa bão đây mà . Wifi yếu 4 vạch giờ còn có 2, 3G cũng yếu thảo nào chậm kinh
CHÚC CẢ NHÀ NGÀY LÀM VIỆC VUI VẺ