Truyện ngày xửa ngày xưa kể rằng vào năm Đinh Dậu tháng Quý Mão thời Nguyễn thành trưởng ở làng nọ có gia đình thằng bờm

Truyện ngày xửa ngày xưa kể rằng vào năm Đinh Dậu tháng Quý Mão thời Nguyễn thành trưởng ở làng nọ có gia đình thằng bờm. Hôm ấy Bờm có vác tre về làm nhà nhưng qua cổng nhà Bờm ta cứ vác ngang cây tre nên không lọt qua cổng. Thấy Bờm loay hoanh bố Bờm với ông Bờm cùng ra giúp Bờm. Ông bờm luôn nói với bố con cu bờm rằng:” Tay làm đầu phải nghĩ”. Suy đi tính lại ông bờm liền lấy con dao phá cổng chặt cây miệng nói chặt đi cho nó đỡ ” vướng”.
Bờm:” Ơ ông ơi! Ông chặt thế phí ạ
Ông bờm: Phí gì nó còn phá cả đình đi để xây chùa ấy chứ
Bố bờm :Nó còn phá cả chùa đi để làm nhà ấy chứ
Ông Bờm: Rồi nó còn phá cả nhà cả cửa đi để trồng cây làng này hiếm gì
Bờm: Thế phải chặt mấy cây này nữa rồi rồi phá cả giàn mướp cho nó đỡ vướng ông ạ
Thế rồi cả 3 ông cháu bố con lao vào ” dọn dẹp” với suy nghĩ ” Cả họ nhà mình khôn”
Cảo thơm lần giở trước đèn đến h xem lại thấy sao thấm thía
P/s: Lúc ấy mấy bố cảnh sát nổ súng để bảo vệ mục tiêu thì h này có phim vui để xem k