TUI CÓ CÁI TẬT XẤU

1  
TUI CÓ CÁI TẬT XẤU!
Đó là đã không đi học thì thôi! Đã đi học thì cứ phải tham gia 100% và trải nghiệm càng nhanh càng tốt.
Trải nghiệm ngay trong lớp học, có cô sửa, có bạn thảo luận rồi ném đá thì còn gì tuyệt vời hơn nữa chứ nên mình cứ cướp mic mà nói thôi. Phát biểu sai thì càng tốt luôn! 😀
Túm lại em yêu Truyền thông Trăng Đen, yêu team Nạc Chôi và yêu nhất cô giáo đẹp zai Nguyễn Ngọc Long đã cho em 1 ngày nghỉ lễ không thể tuyệt hơn.
Thông não rất nhiều rồi. Cũng ngứa tay lắm rồi. Thực hành thôi. Hẹn mọi người trong chương trình tiếp theo ạ! ^^
P/s: Cảm ơn cả anh Đức Lê chịu khó làm nền cho nhân vật chính nữa ạ :3