Tuổi già rất ít cơ hội để hối hận

Tuổi già rất ít cơ hội để hối hận. Vì lúc đó hối hận cũng muộn rồi, vì hối hận lúc đó vừa không làm lại được, vừa không giúp được gì cho ai cả.
Cho nên cái câu “ Tuổi trẻ được phép sai lầm”, các bạn hãy nghe cho vui thôi. Thật ra câu nói đó có nghĩa là, nếu bạn sai lầm thì bạn sẽ mất cả tuổi trẻ để sửa sai.
Đấy là nếu bạn sai một lần, còn nếu sai liên tiếp thì bạn sẽ sai đến già để ngồi hối hận. Mà lúc đó ít có cơ hội để hối hận lắm.
Vì thế, hãy coi câu nói ở trên là câu để động viên thôi. Đừng coi nó là kim chỉ nam cho một chữ…liều.
Đi sai đường thì không phải là sai lầm, mà là sml luôn đấy -_-