Wine Testing

Wine Testing
Từ lớp Brand 27, buổi tổng kết thuyết trình kịch tính của 6 nhóm sẽ kết thúc bằng màn thử rượu vang.
Đây là chương trình Plato kết hợp với Wine Plaza của anh Đào Trọng Thắng – cựu học viên lớp Brand 17.
Cảm ơn Wine Plaza đã đưa chương trình này vào để làm mặn nồng thêm tình cảm vốn đã rất thắm thiết giữa các học viên với nhau.
with Dao Trong Thang, Ben Karamen, Đỗ Thắng, Pham Dinh Nguyen