Workshop 2 này hay lắm đấy các bạn Tuyet Nguyen Quỳnh Hoa Trần Dieu Anh Nguyen Thu Nguyen các diễn giả đều là người đã đào tạo và đưa các Vip trưởng thành đi làm việc

Workshop 2 này hay lắm đấy các bạn Tuyet Nguyen Quỳnh Hoa Trần Dieu Anh Nguyen Thu Nguyen các diễn giả đều là người đã đào tạo và đưa các Vip trưởng thành đi làm việc.
Họ đào tạo cực kỳ bài bản nhé, ví dụ :
Đào tạo một người dọn bàn, họ lấy luôn một cái bàn ở nơi định đưa người TK tới làm về TT, đánh số thứ tự ở mặt bàn theo từng góc, dạy người TK cách lau theo các số đã đánh, khi thạo việc, họ bỏ số đi, lúc này, người TK đã định hình công việc, nhớ thứ tự và cứ thế lau như đã được dạy, các công việc khác họ cũng dạy tỉ mỉ như thế. Có động viên, thúc đẩy liên tục, vì vậy, bên đó người TK khá nặng vẫn có thể đi làm các công việc tay chân, lặp đi lặp lại. Đó là những công việc mà người bình thường không muốn làm.