Xin đuọc hỏi Ls Nguyễn Khả Thành khả kính

Xin đuọc hỏi Ls Nguyễn Khả Thành khả kính , rằng nước Việt mình có còn luật pháp k khi bọn côn đồ vào tận nhà hành hung phụ nữ , có câu : k đánh phụ nữ dù đánh bằng hoa hồng , và rằng , anh là người hoạt động trên lãnh vực tư pháp , anh nghĩ sao khi ông bộ trưởng phát biểu : nếu ta sai ta xin lỗi trước dân , nếu dân sai dân thì chịu trách nhiệm trước pháp luật ! Ui cha , nói rứa mà nói đuọc à ? Ui cha , đúng là miệng nhà quan có gang có thép . Là người phụ nữ chân yếu tay mềm , là người dân thấp cổ bé họng , tôi mong anh giải thích dùm .
Đọc ở FB 1 người bạn k quen , anh Nhật Phương Võ : thế mới biết chốn quan trường mưu mô xảo quyệt , đĩ bán trôn nhưng k nỡ bán tâm hồn . Ừ , đĩ bán trôn chứ k bán tâm hồn , vậy cớ sao có những người đi bán tâm hồn cho quỷ dữ , đem đất nước 4000 ngàn năm văn hiến dâng cho bọn Bắc phương ? Đàn ông có lợi thế là khi bực lên thì chửi thề , cánh phụ nữ chúng tôi k thể nên đành la to : bớ làng nước ơi , bớ làng nước ơi , và mai mốt đây CÓ CÒN NƯỚC để la lên nữa k ?