Xin thông báo còn nốt 24h nữa sẽ khoá sổ khoá đào tạo truyền thông của Hiếu Orion

Xin thông báo còn nốt 24h nữa sẽ khoá sổ khoá đào tạo truyền thông của Hiếu Orion
Danh sách nhận chỉ thêm được 5 người nữa thôi. Lớp đông quá không nhớ nổi học sinh.
(Hotline 0936.235.998)
Thông tin khoá học tại đây : http://bit.ly/2obBwFb
Đây là khoá học dành cho những người mới tinh tình tình không biết gì : và muốn bán hàng hay phát triển thương hiệu trên facebook.
Dạy bởi Hiếu Orion và những Blogger nổi nhất Việt Nam như : Nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch , Nhà báo Trí Minh Hoàng
Những ai không tham gia được mà muốn có tài liệu thì chỉ cần like ảnh này + share ảnh + comment để lại email > tôi sẽ gửi một phần slide và nội dung buổi học.