Yêu

Yêu, là nhất định phải khiến đối phương vui vẻ. Nếu có một người luôn miệng nói yêu bạn, nhưng lại khiến bạn đau khổ muôn phần, thì tình yêu này chắc hẳn phải là giả dối.
Còn nếu như người đó nguyện ôm mọi khổ đau cũng không để bạn phải chịu một chút oan ức thì đó mới là tình yêu đáng để khắc cốt ghi tâm.
Cho nên mới nói, đàn ông tồi là người bản thân cười mặc cho bạn khóc, đàn ông tốt là người bản thân đau để nhìn bạn cười.
Nhớ nha mấy bé